Vi kan...

Inbäddade system

Vi har flera års erfarenhet av konstruktioner där persondatortekniken används i industriella applikationer. Datorkraften hos persondatorer och moderna operativsystem ger en kraftfull bas att bygga industriella datasystem på, från en "svart låda" till klient/server-applikationer.

Mekatronik

Begreppet mekatronik syftar på mekanik och elektronik i förening. Det kan exempelvis vara en gränslägesavkännare som förses med en mikroprocessor, ett reläkort för ett industriellt datorsystem eller en bildskärm för utomhusbruk. Vår personal har en lång erfarenhet av mekatronikkonstruktion och -utveckling som vi gärna ställer till Ert förfogande.

IT

Informationsteknologi införlivas allt mer i vår vardag. Internet finns nu i de flesta hushåll och företag och användningsområdet för denna teknologi utökas från dag till dag. Vi på Zoff Com har kunnat följa och använda denna teknologi under lång tid. Den erfarenhet vi under denna tid samlat på oss ställer vi gärna till Er tjänst vare sig det gäller att göra en enkel hemsida eller konstruera ett datainsamlingssystem.

Företagsnätverk och datorunderhåll

Företag är idag beroende av fungerande datorer för att kunna bedriva sin verksamhet. Ett datahaveri kan få allvarliga följder om det förebyggande underhållet har åsidosatts och ett virusangrepp kan vara allt från irriterande till förödande.
Mindre företag har ofta inte möjlighet att anställa eller utbilda egen personal för det allt mer krävande datorunderhållet. Vi kan i det sammanhanget erbjuda kontrakterat förebyggande underhåll för att minimera riskerna för allvarliga haverier och begränsa skadeverkningarna när olyckan väl är framme.

Datautbildning

Med tillgång till egen utbildningslokal kan vi nu erbjuda datautbildning på Era villkor. Vare sig det gäller det en grundkurs i datorhantering, en fortsättningskurs i ordbehandling eller en kurs i programmering så kan vi möta Dina behov. Du är välkommen att kontakta oss så berättar vi mera om vad vi kan göra för att hjälpa till.

Storformatsutskrift och digital bild

På vår storformatsskrivare kan vi skriva ut bilder, planscher eller banderoller i fotokvalitet upp till 60 centimeters bredd. Eftersom pappret finns på rulle kan längden anpassas efter behov. Vi kan även utföra enklare fotograferingsuppdrag.

Copyright © Zoff Com AB