Backup

Aktuell version av JungleDisk / MySecureBackup är 3.16.

Beskrivning 32-bit 64-bit
Windows My Secure Backup for Windows Ladda hem Ladda hem
Mac My Secure Backup for Mac Ladda hem
Linux Debian My Secure Backup for Linux (DEB) Ladda hem Ladda hem
Linux RPM My Secure Backup for Linux (RPM) Ladda hem Ladda hem
Linux TAR My Secure Backup for Linux (TAR) Ladda hem Ladda hem
Copyright © Zoff Com AB